Frequently Asked Question

Varför behöver kameran ha inbyggd rörelsedetektering?
Last Updated 7 years ago

En kamera producerar väldigt många bilder varje sekund. Med hjälp av rörelsedetektering sparas endast intressanta bilder. Detta underlättar för dig som användare att hitta bland alla dina övervakningsbilder. Vi har därför valt att endast supportera kameror som själva kan detektera rörelse alternativt ha stöd för extern rörelsedetektering (PIR).

Loading ...