Frequently Asked Question

Hur uppgraderar man Firmware med fil (upgrade from file)?
Last Updated 4 years ago

Följ dessa anvisningar för att uppgradera firmware.

OBS! Tidiga versioner av Firmware kunde ej spara inställningar vid uppgradering. Det är därför viktigt att all konfiguration som har utförts på enheten dokumenteras innan Firmware-uppdatering påbörjas. Vi rekommenderar alltid att Firmware-uppgradering utförs på plats och ej på distans.

Började med att logga in på routern och skapa en backup av befintlig konfiguration.

image
Ladda ner senaste firmware från vår butik (www.evxab.com), välj produkt och bläddra längst ner på sidan.

image

Gå tillbaka till routern och välj "System" -> "Firmware".

image

Kontrollera att befintlig firmware är äldre än den nedladdade (1). Om det går att uppgradera, välj att uppgradera från fil (2) och klicka sidan på "Välj fil" (3). Välj nu den nedladdade filen.

Viktigt!
Välj om du vill behålla inställningarna (4). Om inte denna ruta markeras kommer routern att fabriksåterställas!

Klicka slutligen på knappen "Upgrade".


image

Firmware-filen verifieras och följande ruta visas. Om verifikationen har gått bra, klicka på "Proceed" för att slutföra uppgraderingen.

image


Loading ...