Frequently Asked Question

Hur uppgraderar man Firmware via RMS (FOTA)?
Last Updated 4 years ago

OBS! Tidiga versioner av Firmware (före R_00.00.284) kunde ej spara alla inställningar vid uppgradering. Det är därför viktigt att all konfiguration som har utförts på enheten dokumenteras innan Firmware-uppgradering påbörjas.

Börja med att kontrollera att enheten kan behålla sin konfiguration efter uppdatering. Detta är extra viktigt om uppdatering sker på distans, annars kommer en enheten att ha möjlighet att koppla upp sig till RMS igen.

Klicka på "System" och välj "Firmware". Markera "Keep all settings".

image

FOTA (användarnamn och lösen) är som standard ej satt. FOTA fungerar utan användarnamn och lösenord om detta inte är specifikt angivet i RMS under FOTA -> Command -> Authorization.

FOTA (Firmware Over The Air Configuration) konfigureras genom att man laddar upp Firmware till Teltonika RMS -> Files.

image

Det finns nu två val för att uppdatera Firmware. Det ena är att vara kvar i RMS och be enheten att uppdatera sig med vald Firmware. Det andra är att använda enhetens lokala webinterface och uppdatera (se https://support.evxab.com/kb/faq.php?id=39).


För att uppdatera genom RMS, klicka på "Management". Markera de enheter som ska uppdateras och klicka på menyn "Commands" och välj "Update FW".

image

Klicka på "Select" på den Firmware som ska användas.

image

Klicka på "Yes".

image
image

När Firmware är uppladdad till enheten kommer den att uppdatera sig och starta om. Denna ruta kan nu stängas.
image

Efter några minuter kommer enheten att ansluta sig till RMS igen. Uppdateringen är nu färdig!

Loading ...