Frequently Asked Question

AKiTiO Node vill inte starta?
Last Updated 4 years ago

Om din dator är kompatibel med externa grafikkort via Thunderbolt 3-gränssnittet vänligen kontrollera följande om din AKiTiO Node inte vill starta,

  • Kontrollera att den senaste drivrutinen för Thunderbolt 3 är installerad på din dator
  • Du använder en certifierad 40 Gbps Thunderbolt 3 -kabel
  • Din din dator är korrekt ansluten till strömuttag och Thunderbolt 3-uttag på din dator
  • Din dator är påslagen och inloggad
OBS! För att din AKiTiO Node skall starta upp krävs att din dator är påslagen. Att slå på brytaren till AKiTiO Node sätter endast igång chassifläkten.

Loading ...