Frequently Asked Question

EVX Security - Manual
Last Updated 4 years ago

Inledning

Version: 1.0

EVX Security är ett mycket enkelt och användarvänligt kameraövervakningssystem. I denna manual går vi igenom alla inställningar samt hur du smidigt kan navigera i systemet.

image


Inloggning

Öppna en webbläsare och surfa till: https://security.evxab.com. EVX Security är byggd på en responsiv plattform vilket gör att den fungerar lika bra på mobiltelefon och surfplatta som på en dator. Vi kommer att använda oss av en dator med webbläsaren i denna manual.

image

Fyll i dina inloggningsuppgifter och klicka på ”Logga in”. Klicka i rutan ”Kom ihåg mig?” om du vill att dina inloggningsuppgifter ska sparas på enheten.


image

EVX Security använder SSL-certifikat (https). Detta gör dina inloggningsuppgifter och kamerabilder mycket säkra.

Start

Senaste händelserna

Efter lyckad inloggning kommer du till ”Senaste händelserna”. Denna startsida spelar upp de senaste händelserna från varje vald kamera. Du kan här välja att klicka på en av filmerna för att navigera in i händelsen och se varje enskild bild. Läs mer om navigering bland kameror och händelser under avsnittet ”Händelser”.


image

Notiser

Det finns två typer av notiser som kan visas uppe i högra hörnet på varje kamera.

Kamera ej ansluten

Om kameran ej har skickat någon bild under den tid som är angiven under kamerans inställning för ”aktivitetslarm” visas en röd ikon i kamerans övre högra hörn.


image

Ny händelse

Om en kamera får in en ny händelse under tiden man befinner sig på startsidan visas detta som ett gult utropstecken. Uppdatera sidan för att visa den senaste inkomna händelsen.


image

Larmpanel

Larmpanelen används för att enkelt kunna starta sina kameror när man är borta (larma på) och stoppa sina kameror när man är hemma (larma av). Med larmpanelen kan man stoppa och starta en enskild kamera eller en viss zon (grupp). När en kamera eller en zon där kameran ingår är i ett stoppat läge kan kameran inte längre skicka några bilder.

En kamera som är startad indikeras med en grön ram. En kamera som är stoppad indikeras med en röd ram.


image

För att visa larmpanelen, klicka på strömbrytaren uppe till höger. Klicka på en enskild kamera för att växla status. Klicka på gruppnamnet (Zon 1, Zon 2 eller Zon 3 i exempelbilden) för att ändra samtliga kameror i gruppen till samma status.


image
Det finns även möjlighet att se och ändra status på en enskild kamera under menyvalet ”Kameror”.
Varje kamera kan tillhöra en grupp. Du kan ändra vilken grupp kameran tillhör och byta namn på gruppen under kamerans inställningar.

Kameror

Under menyvalet ”Kameror” gör du alla inställningar för dina kameror. När du har klickat på ”Kameror” i menyn visas samtliga kameraabonnemang kopplade till ditt konto.

image
Behöver du fler kameraabonnemang? Kontakta oss genom att klicka här.

Ny kamera

När du ska sätta upp en ny övervakningskamera måste du ha en kamera vid namn ”Ny kamera” tillgänglig. Innan du fortsätter, kontrollera att du har angivit rätt e-postadress under ”Konto – Dina uppgifter”.

Klicka på kugghjulet på en ”Ny kamera” för att påbörja konfigurationen.

image

Nu visas inställningarna för din nya kamera. Fyll i ett beskrivande namn för din nya kamera (1). Klicka även i ”Visa på startsidan” (2) om du vill att kameran ska visas på din startsida. Bläddra nu längst ner på sidan och klicka sedan på spara. Systemet förbereder nu kameran och du kommer inom kort få ett e-postmeddelande med kamerans unika FTP-inställningar. När du har fått kamerans unika FTP-inställningar, gå vidare till avsnittet ”Koppla upp en IP-kamera”.


image

Koppla upp en IP-kamera

För att koppla upp en IP-kamera behöver kameran stöd för lagring av bilder via FTP. EVX Security kan inte behandla filmer, utan tar i dagsläget enbart emot bilder i formatet JPG.

FTP-inställningar

Logga in i din övervakningskamera och navigera till inställningarna för överföring till FTP. Ange följande uppgifter:

Inställningar
FTP-server: se ”FTP-server” under kamerans inställningar
Port: 21
Användarnamn: se ”FTP-konto” under kamerans inställningar
Lösenord: se kamerans unika lösenord du erhållit via e-post

Rörelsedetektering

EVX Security är händelsebaserat och ej byggt för att hantera kontinuerlig bildström utan avbrott. Alla kameror som kopplas mot EVX Security måste därför använda sig av rörelsedetektering. Undantagsfall är kameror som skickar bilder varje dygn vid ett visst intervall (som mest 1 bild/minut). De flesta moderna IP-kameror har någon typ av rörelsedetektering inbyggt. Ska kameran användas utomhus rekommenderar vi att man använder en kamera med tillhörande PIR-sensor för att minimera antalet falsklarm.

Heartbeat

Vid användning av kameror med rörelsedetektering på platser med lite rörelse kan det vara svårt att avgöra om kamera är igång och fungerande. EVX Security har därför möjlighet att hantera ”heartbeat” från kamerorna. Denna funktion uppnås genom att man ställer in kameran att skicka en endaste bild inom ett visst intervall. Vi rekommenderar att ställa in kameran att skicka en bild var 29:e minut.

Kamerainställningar

Klicka på menyvalet ”Kameror”. Klicka sedan på kugghjulet på den kamera du vill göra inställningar för.

image

Allmänt

Allmänna inställningar
Namn (1): Namnet på din kamera.
FTP-konto (2): Kamerans unika FTP-användare. Detta värde går inte att ändra.
Tröskelvärde (3): Antalet sekunder som måste passera mellan två inkomna bilder innan ny händelse skapas.
Sortering (4): Sorteringsordning av kamerorna på startsida. Ett lågt värde ger en placering långt upp på sidan.
Zon (5): Anger vilken zon (grupp) som kameran tillhör.
Hantera zoner… (6): Ändra namn på zonerna.
Klockslag för Time-lapse (7): Vilket klockslag på dygnet en bild ska sparas för att skapa en Time-lapse.
Visa på startsidan (8):
Anger om kameran ska visas på startsidan.
Visa ‘heartbeat’-händelser (8): Anger om systemet ska visa händelser med enbart en bild. Denna funktion är till för kameror som enbart skickar en endaste bild vid rörelse eller för kameror som endast skickar en bild vid en viss tidpunkt varje dag.


image

Larm

Ett larm genereras när en ny händelse har upptäckts av systemet. För att undvika att larm skickas vid varje ny händelse kan man ställa in minsta tiden mellan två händelser. Detta innebär att inget nytt larm skickas ut om tiden mellan de två senaste händelserna är mindre än angivet värde (1).

Larmschema (2) möjliggör inställning av tid då larm får skickas ut. Schemat gäller för både e-post och SMS. De ifyllda blå kuberna anger dag och tid då larm får skickas.

Välj om larm ska skickas via e-post, SMS eller båda (3). Vid val av e-post kan systemet skicka med en bifogad bild med den första bilden i händelsen.

Systemet larmar som standard inte för händelser som enbart innehåller en bild. Detta för att man ska kunna skicka en bild inom ett visst intervall för att tala om att kameran är igång och fungerande. Önskar du ändå att få larm, klicka i ”Larma vid heartbeats” (4). Denna funktion används oftast tillsammans med åtelkameror som endast skickar en endaste bild vid rörelse.


image


image

I exemplet ovan får larm endast skickas måndag till söndag mellan klockan 00.00 och 07.59.image

Aktivitetslarm

EVX Security kan larma om den inte har fått in några bilder efter en viss tid. Ställ in antalet minuter som ska ha passerat utan att någon bild har skickats ifrån kameran i rutan ”Gränsvärde”. Välj om du vill ha larm via SMS eller E-post.

image

Händelser

Överblick

För att titta på händelser, klicka på ”Händelser” i menyn. Huvudsidan för händelser visar som standard alltid alla händelser från dagens datum från alla kameror, där de senaste händelserna är placerade längst upp.

image

Navigering

Överst på sidan visas två navigeringsboxar. Den vänstra används för val av datum (1) och den högra används för val av kamera (2).


image


Klicka på datumet (1) för att visa kalendern. Endast dagar som innehåller en eller flera händelser är klickbara. Dagens datum är markerad med gul färg. Vald dag är markerad med blå.

image

Klicka på ”Alla kameror” (2) för att visa en lista över dina kameror som finns tillgängliga i systemet. Klicka på ett kameranamn för att endast visa händelser från den enskilda kameran.

image

När du har hittat en händelse du är intresserad av klickar du på den (3).


image

Händelsen spelas nu upp i samma fönster.


image

Klicka på händelsen som spelas upp för att navigera in i händelsen och se varje enskild bildruta var för sig. Den första bilden i serien spelar fortfarande upp händelsen. En ny navigeringsbox visas nu med en stjärna för att spara händelsen i arkivet (1) samt kamerans namn och tid för första bilden i händelsen (2).


image

Du kan i detta läge klicka på boxen med kamerans namn & tid (2) för att backa till föregående vy.

Klickar man i detta läge på den bildruta som spelar upp händelsen visas händelsen i ett större fönster. Klickar man istället på en av stillbilderna i serien öppnas endast den enskilda bilden i ett större fönster. Den sista navigeringsboxen syns och visar antalet bilder som ingår i händelsen (3). För att bläddra fram till nästa stillbild i händelsen, klicka på höger sida av bilden (5) och för att bläddra tillbaka i händelsen, klicka på vänster sida av bilden (4).

image

Du kan i detta läge klicka på boxen med kamerans namn & tid (2) för att gå tillbaka till alla händelser för vald dag och kamera alternativt klicka boxen med antal bilder i händelsen (3) för att backa till föregående vy.

Arkiv

I arkivet sparas händelser som är markerade med en stjärna.

Det finns i dagsläget ingen begränsning för hur länge en händelse får vara sparad i arkivet. Detta kan komma att förändras i framtiden.

Spara en händelse

För att spara en händelse, klicka på den vita stjärnan (2). Stjärnan blir nu blå och indikerar att den har blivit sparad i arkivet. Klicka på pratbubblan för att skriva en händelsenotering (1).

image

image

Se sparad händelse

För att visa sparade händelser, klicka på ”Arkiv” i menyn. Klicka på händelsens ”Datum & tid” (1) för att visa den sparade händelsen.

image
Genererade ”Time lapse” har ”TIME LAPSE” som händelsenotering.

Spara som ZIP-fil

För att spara händelser i arkivet till din lokala enhet, klicka i bockrutan framför de händelser du vill spara (1) . Klicka sedan på knappen ”Spara som zip-fil” (2). Systemet förbereder nu en ZIP-fil som kan sparas lokalt på din enhet.

image


Radera händelse

För att ta bort en sparad händelse ur arkivet går du in i händelsen (se ”Se sparad händelse” ovan). Klicka sedan på den blå stjärnan så att den blir vit. Händelsen är nu borttagen ur arkivet.

Konto

I menyvalet ”Konto” ställer du in dina personliga inställningar. Det finns i dagsläget ingen möjlighet att själv ändra sitt inloggningsnamn. Vill du ändra ditt inloggningsnamn, var god kontakta vår support.

Dina uppgifter


Namn (1): Fältet ”Namn” anger det namn som visas när du är inloggad i systemet.
E-post (2): Den e-postadress du vill att systemet ska skicka larm till.
Mobil (3): Det telefonnummer du vill att systemet ska skicka larm till.


I systemet finns det möjlighet att lägga upp två extrakontakter som också kan ta del av larm. Klicka på ”Extra kontakter…” (4) för att ange dessa. Klicka på knappen ”Spara” (6) när du är nöjd med dina ändringar.

image

Byt lösenord

Klicka på knappen ”Byt lösenord…” för att ändra ditt befintliga lösenord.

image

Loading ...