Frequently Asked Question

UVC-G3-Micro - Synology
Last Updated 3 years ago

Denna guide visar hur man ansluter UVC-G3-Micro till ett Synology-NAS. För att konfigurera kameran första gången behövs Ubiquiti Unifi Video och UniFi Video-app. Det måste finnas ett befintligt trådlöst nätverk i närheten av kameran samt bluetooth aktiverat på telefonen för att kunna slutföra konfigurationen.

1) Installera UniFI Video-mjukvaran på valfri dator i nätverket (UniFi Video finns som färdig hårdvara men även som mjukvara till Windows, Debian och Ubuntu). Notera det kameralösenord som UniFi Video genererar vid installation, detta behövs i ett senare steg.

Mjukvaran kan laddas ner från följande länk:
https://www.ubnt.com/download/unifi-video/unifi-video-camera-g3-micro

2) Strömsätt kameran.

3) Installera UniFi Video på din smartphone. Öppna UniFi Video-appen och logga till din lokala UniFi Video-server (klicka på länken längst ner "connect directly to your NVR").


image

3) Klicka på menyn och välj "Add new NVR". Fyll i IP-adress, användarnamn och lösenord.

Om anslutningen misslyckas, kontrollera att brandväggen på datorn där UniFi Video är installerad är avstängd.

4) Stå på en plats nära kameran när du utför följande steg då konfigurationen skickas med bluetooth. Klicka på menyn och välj "Add camera".

image

5) Telefonen kopplar nu upp sig mot kameran med bluetooth. Om kameran hittas kommer den att visas i listan. Klicka på "Pair" till höger om kameranamnet och ange SSID och lösenord till ditt trådlösa nätverk. Konfigurationen skickas nu till kameran och kameran ansluter till angivet trådlöst nätverk.

image

6) När kameran är ansluten frågar appen om du vill lägga till kameran. Klicka på "Continue". Kameran läggs nu till i UniFi Video.

image

7) Klicka på kameran. Nu visas IP-numret kameran har blivit tilldelat av din router.

image

7) Öppna en webbläsare och surfa till https://IP-nummer.

8) Om kameran frågar efter användarnamn och lösenord anger du "ubnt" som användarnamn och lösenordet som du sparade från steg 1 ovan (fungerar inte lösenordet från steg 1, testa med "ubnt" som lösenord).

Missade du att notera lösenordet loggar du in på UniFi Video, klickar på "Settings" och ställ markören i fältet "Camera Password" för att se det.

9) Följ installationsguiden och välj "Standalone" under "Mode". Fyll även i nyckeln till det trådlösa nätverket igen. Klicka på "Continue" för att slutföra konfigurationen.

image
10) Vänta en en minut och anslut nu på nytt till https://IP-nummer. Logga in med samma uppgifter som tidigare. Nu kan länken för RTSP läsas av. Denna länk och port används i nästa steg för att konfigurera kameran i Synology. Vi behöver bryta isär länken för att kunna ange rätt uppgifter i Synology.

Exempel: rtsp://10.0.5.68:554/s0
IP-adress: 10.0.5.68
Port: 554
Sökväg: /s0

image
11) Logga in i Synology och lägg till en ny kamera. Välj "Fullständig installation". Fyll i uppgifter från förra
steget.

Övriga inställningar:
Märke: [användardefinierad]
Videoformat: H.264
Användarnamn och lösenord lämnas blankt.

Användarnamn och lösenord är ej samma som vid inloggning till kameran. Detta är användarnamn och lösenord specifikt för RTSP och är som standard ej angivna i kameran.

image

12) Klicka på "Testa anslutning" för att se att allt fungerar. Klicka sedan på "Spara".

Får man ett felmeddelande om att kapacitetsvärden inte kunde laddas brukar det räcka med att starta om kameran och testa igen.

Loading ...