Frequently Asked Question

UniFi USG - Ersätta en trasig enhet
Last Updated 3 years ago

Innan man påbörjar ett utbyte av en USG måste den nya enheten sättas till rätt statisk IP på LAN. Som default har USG 192.168.1.1. Den nya enheten behöver även manuellt ställas in för korrekt WAN-IP (statisk eller dynamisk).

1) Ladda ner den senaste backupen från kontrollern. Denna är bra att ha ifall något går fel under bytet.

2) Ställa in IP-uppgifter på USG

 • Anslut en dator direkt till USG (LAN) med en nätverkskabel.
 • Sätt statisk IP på datorn (ex. IP 192.168.1.10, nätmask 255.255.255.0)
 • Öppna en webbläsare och surfa till: 192.168.1.1.
 • Ställ in WAN och LAN-IP.

Från och med firmware 4.3.60 har man möjlighet att göra IP-inställningar för LAN direkt i webbläsaren. Om dessa inställningar inte finns måste man först uppgradera USG:n.
(Steg 3 är endast nödvändigt om firmware är under 4.3.60. Gå direkt till steg 4 om du lyckades ställa in både WAN och LAN-IP)

3) Manuell uppgradering:
Kontrollera att URL:en ser rätt ut (IP-adressen måste vara nåbar direkt från USG).

image
 • Anslut med SSH till USG (använd t.ex. Putty). Default är användarnamn/lösenord: ubnt/ubnt.
 • Utför nu följande kommandon:
sudo su
upgrade http://10.0.4.13:8080/UGW3.v4.4.18.5052168.tar
USG laddar nu ner firmware från angiven plats och uppgraderar sig.

4) Adoptera USG i kontrollern.
 • Koppla in den nya USG:n på rätt nätverk. Efter någon minut ska den visas i kontrollern som "pending adoption". Om det inte finns någon knapp för "Adopt" beror det på att den gamla USG:n fortfarande är i drift eller står som "disconnected". Klicka då på den gamla USG:n: Config -> Manage device -> forget.

image

 • Den nya USG:n har nu möjlighet att bli adopterad.
 • USG:n adopteras. I vanliga fall adopteras USG:n och all konfiguration läggs tillbaka automatiskt. Om inte detta fungerar och man får "adopt failed", gå vidare till steg 5. Om allt gick bra är nu utbytet av USG:n klar!
5) Får man "adopt failed" kan man behöva hjälpa USG:n att få rätt "inform"-adress. Detta gör man enklast genom att utföra följande steg:

 • Anslut med SSH till USG (använd t.ex. Putty). Default är användarnamn/lösenord: ubnt/ubnt.
 • Utför nu följande kommando:
set-inform http://IP-till-UniFi-kontroller:8080/inform
 • Gå tillbaka till kontrollern och klicka på "Adopt".
 • Gå tillbaka till konsolfönstret och utför kommandot ännu en gång:
set-inform http://IP-till-UniFi-kontroller:8080/inform
 • USG:n ska nu bli adopterad!

Loading ...